استاد قرائتی و مثال

 

مثال جالب حجت الاسلام قرائتی با استفاده از فلش کامپیوتر

 

گناه مثل لیموشیرین

 

اخلاص مثل اسکناس

 

آجر بعدی

amooakhavan.ir

09127482911


چاپ   ایمیل