آموزش کارت احکام

کاربردی ترین و ساده ترین روش جذاب در کلاس استفاده از فلش کارت است 

این طرح قابل اجرا در جشن عبادت می باشد

احکام پنج گانه : واجب ، حرام ، مستحب ، مکروه ، مباح

amooakhavan.ir

09127482911


چاپ   ایمیل