پک آموزشی پرده خوان

شامل 9موضوع پرده خوانی

ریال500,000ریال

- +
حقوق والدین

ابزار کمک آموزشی که مربی و مبلغ با کمک آن 20 حق از حقوق والدین را با حکایت برای کودکان و نوجوان آموزش می دهد

ریال250,000ریال  ریال0ریال

- +
کتاب کمک مربی

این مجموعه شامل:

_ یکصد شعر جهت شروعی جذاب در آغاز کلاس.

_چهل بازی متناسب با فضای کلاس.

_بیست جدول متنوع به همراه فرمول ساخت جدول.

_شصت معما که مخصوص دانش آموزان است.

_و سی لطیفه ی زیبا برای شاد نگهداشتن فضای کلاس می باشد.

_ این کتاب، کمک یار معلمان زحمتکش،مبلغان عزیز و مربیان دلسوز بوده و در کلاسها،اردوها و مناسبت ها قابل استفاده است.

در بخشی از متن این کتاب می خوانیم:

یکی از بازی های ساده و بسیار جذاب، تکرار جملات سخت است.چند دانش آموز را پای تخته بیاورید.آن ها باید در زمان معین شده-مثلا سی ثانیه- یک جمله را چندبار تکرار کنند.اگر دانش آموزی واژه ای را اشتباه تلفظ کرد، شمارش را از ابتدا آغاز کنید! و در صورت اتمام وقت، او بازنده است.تعداد دفعات تکرار و زمان معین شده، متناسب با سختی جمله و سن دانش آموزان قابل تغییر است. مثلا در سی ثانیه، هفت بار گفته شود: چه ژست زشتی!

از این جملات نیز می توانید استفاده کنید:

غولا رو با قند گول میزنن

قوری گل قرمزی

لورل روی ریل راه می رفت

یه یویوی یه یورویی

...

کتاب کمک مربی/صفحه 58

ریال110,000ریال

- +