دوره مجازی کودک، بازی، تربیت

این فرم مخصوص ثبت نام طلاب دارای کد مرکز خدمات قم می باشد در صورتی که طلبه نیستید جهت ثبت نام از طریق کانال اقدام نمایید

بعد از ثبت نام، فیلم آموزشی برای شما ارسال می شود که لازم است بعد از مشاهده همه فیلم ها در س را خلاصه نویسی کرده و برای ما ارسال نمایید بعد از تایید خلاصه نویسی گواهی برای شما صادر خواهد شد

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
0 تومان