نمونه اجرای متفاوت ،شاد وجذاب جشن عبادت عمو اخوان وگروه نمایش

برگزاری مراسم باشگوه جشن تکلیف در سراسر کشور با برنامه های شاد وآموزش احکام با مسابقه واجرای متفاوت عمو اخوان وگروه هنری 

 آموزش احکام واجب ، حرام ، مستحب ، مکروه ومباح با روش اجرای برنامه با کارت های آموزشی

آموزش وضو ونماز با هنر نمایش ، شعر وطنز...عمو اخوان از دانش آموزان میخواهد به حالت خواب باشند و ...

آموزش احادیث آداب اسلامی با گروه هنری ونمایش عروسکی با همراهی بی نظیر دانش آموزان

آموزش اهمیت نماز با روش جذاب پرده خوانی وسخنرانی با فیلم وتصویر همراه با مسابقه وهیجان

آموزش محرم ونامحرم با مسابقه ای شاد وجذاب...

نمایش با عروسک های دستی روشی نو در انتقال مفاهیم دینی

اجرای مسابقه توپ بدی ها دانش آموزان یاد می گیرند  بدی ها را از خود دور کنند

 

amooakhavan.ir

amooakhavan@

پل ارتباط با عمو اخوان:

09127482911

 نمونه اجرای متفاوت وخاطر انگیز عمواخوان وگروه هنری در جشن عبادت دختران ایران