پرده خوانی حماسه عاشورا

روایت حماسه عاشورا به سبکی روان و جذاب
استفاده از تصاویر برای ماندگاری پیام عاشورا
گزارش صحیح و جامع واقعه عاشورا از منابع دست اول
قابلیت اجرای آسان برای تمام اقشار و سطوح علمی
بسته نوین تبلیغی ویژه محرم

ویرایش سوم نرم افزار حماسه عاشورا حاوی پنج جلسه موضوعی می باشد
جلسه نخست: روایت واقعه برای مبلغین که قصد دارند تنها در یک جلسه مهم ترین محورهای نهضت عاشورا را برای مخاطبین بیان دارند
جلسه دوم: احیاگری، مهمترین علت شکل گیری نهضت عاشورا احیاگری دینی است که در گفتار سیدالشهدا مشهود است
جلسه سوم: عهد و پیمان و ضرورت وفاداری به عهد و پیمان نسبت به خدا، امام، دوستان و دشمنان است که تمام جلوه های آن در نهضت حسینی به نمایش گذاشته شده است
جلسه چهارم: زنان عاشورایی، که نقش ارزنده بانوان در حمایت و استمرار حماسه عاشورا بارز است
جلسه پنجم: انتخاب سرنوشت، مقایسه دو فرمانده نظامی با شرایط مشابه در برخورد با امام و تلاش برای جمع بین دنیاطلبی و حق طلبی و در نتیجه انتخاب دو مسیر متفاوت سعادت و شقاوت توسط حربن یزید ریاحی و عمربن سعد ابی وقاص

نرم افزار جدید روایت حماسه عاشورا /ویرایش ۴

جهت دانلود کلیک کنید

نرم افزار روایت حماسه عاشورا/ ویرایش ۳

جهت دانلود کلیک کنید
…………………………………………..
جهت دریافت کتابآموزشی کلیک کنید 

متن
…………………………………………..
فرا گیری آسان و اجرای ساده در کنار استقبال مخاطبان، مهمترین مزیت این برنامه است.
……..

جهت دانلود نرم افزار کاربردی باز کردن فایلهای فشرده وینرر کلیک کنید

......
جهت دریافت فایل اجرا یی کلیک کنید
صوت اول

صوت دوم

صوت سوم

صوت چهارم

صوت ششم

صوت هقتم

صوت هشتم

صوت نهم

صوت دهم

صوت یازدهم

amooakhavan.ir

09127482911