آموزش ودانلود

   آموزش آنلاین پرده خوانی

دارالتحقیق شهید مطهری شهرستان تبریز سریال هایی با موضوعات اعتقادی ،اخلاقی  واحکام طراحی کرده ومربیان می توانند علاوه بر دانلود تصاویر ،آنلاین با اجرای استاد قدوسی آموزش ببیند

 

دانلود فایل مناسب چاپ سریال عاق والدین

آموزش  آنلاین تصاویر با اجرای استاد قدوسی

 

 

دانلود تصاویر سریال :سوره های تبت نصر کافرون

 آموزش آنلاین تصاویر با اجرای استاد قدوسی

 

 

 

دانلود تصاویر سریال : آخرین سفر با کیفیت بالا

آموزش آنلاین تصاویر با اجرای استاد قدوسی