خنده حلال فیلم

مرغ اسیر !!! 
این تن بستان و این پاره گوشت برهان ...
 
 
 

شنای آجری 

الرمایة والسباحه !!!؟!
 
 
 

چرا آب میوه فروشی زیاد شده ؟!؟؟ 

پیام اینکه ساندویچ فروشی زیاد شده چیه ؟ ...
 
 
 

کدام عروس در تاریخ سوار خروس شده !؟!! 

آلیخته باباش بهش چی گفته * گفته عروسش کنید سوار خروسش کنید * یواشکی ...
 

چاپ   ایمیل