مجموعه جشن تکلیف دختران

106

مربیان و مبلغین عزیز! مجموعه فوق العاده، ویژه جشن تکلیف دختران

شیوه ارائه بحث: این مجموعه بسیار نفیس در ۲۵ صفحه تنظیم گردیده و شما هربرگه را جداگانه میتوانید چاپ کرده و در اختیار دانش اموز قرار دهید تا جدول ها را حل کند. رنگ آمیزی ها را رنگ کند . مسابقات را پاسخ دهد و بازی ها را انجام دهد .

محتوا: فایل مجموعه ای از داستان ،شعر،جدول ومسابقه و .... می باشد.

فایل جشن تکلیف را از این لینک دانلود نمایید.

جهت شرکت در دوره آموزش مجازی مجری گری جشن عبادت استاد راستگو کلیک کنید

  


چاپ   ایمیل