سرود با کلام وبی کلام جشن تکلیف منه...

 

208

مبلغین و مربیان عزیز! سرود بی کلام و با کلام با عنوان جشن تکلیف منه در اختیار شما بزرگواران قرار می گیرد.

موضوع: جشن تکلیف دختران

قالب ارائه: شعر

شده ام نه ساله
جشن تکليف من است
جا نماز و چادر
همه در کيف من است
دين من اسلام است
من مسلمان هستم
مي رسد صوت اذان
شاد و خندان هستم
چادري داده به من
هديه اي مادر من
مثل تاجي از گل
چادرم بر سر من
شده ام نه ساله
بعد از اين خوشحالم
چون فرشته شده است
دست هايم، بالم
مي پرم رو به خدا
لحظه سبز نماز
پنج نوبت هر روز
مي کنم راز و نياز
مثل گل مي شکفم
باز در سايه دين
اي خدا! شکر شدم
زود همسايه دين

جهت دریافت فایل بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

دریافت متن وسرود با کلام ، بی کلام  جهت اجرای جشن عبادت

دانلود سرود کلام وبی کلام

amooakhavan.ir


چاپ   ایمیل