آموزش کاغذ وبرش ۶۶ مدل پروانه

در این فایل که خدمتتان تقدیم می گردد . در تصویر شماره یک ، توضیحات کامل کاغذ وبرش شکل پروانه روی یک مدل داده شده است . در تصاویر صفحات بعد، که در هرصفحه سه مدل پروانه آمده ، شما با توجه به نقطه چین های مربوط به همان شکل در پایین هرصفحه ومطابق الگوی آموزشی صفحه اول ، به راحتی می توانید این ۶۶ مدل پروانه را برش بزنید.

حال نوبت دستان خلاق شماست که مدل ها وشکل های دیگری ساخته وبرای کودکان به نمایش گذاشته وبه آنان آموزش دهید.

جهت دانلود کلیک کنید

 


 

 

تاج

 

آموزش برش کاغذ

بسمه تعالی

مربیان گرامی سلام

یکی از روشهای بسیار جذاب در انتقال مفاهیم دینی استفاده از هنربرش کاغذ می باشد

جهت دانلود مجموعه ای از تصاویر وطرحهای جالب و دیدنی کلیک کنید

جهت آموزش کامل طرح ها به نرم افزار تربیت مربی کودک ونوجوان مراجعه فرمایید

 

در ادامه چند طرح رابا نیم قرینه آموزش داده می شود

ابتدا کاغد را تا زده و نیم قرینه را روی  کاغذ برش می زنید ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amooakhavan.ir

09127482911

برش کاغذ گل رز

 

 amooakhavan.ir

09127482911

برش کاغذ کبوتر

amiiakhavan.ir

شب خواب

برش کاغذ الله

 هنر قیچی و کاغذ یکی از بهترین روش برای جذابسازی کلاس های دینی

amooakhavan.ir

09127482911