احکام ، هوش ، ریاضی

سلام خدمت مربیان عزیز و محترم که نیاز به معما های مذهبی و ریاضی و هوش دارندما در این بخش انواع معماها را برای شما اماده کردیم تا شما عزیزان در ماه مبارک رمضان از ان استاده کنید

 

 

1-در نماز واجب در وضو مستحب در دستشویی حرام؟قبله

2 ـ کدام نماز واجب قضا ندارد‍؟ آیات برای زلزله.
3 ـ دعوتنامه نمازهای یومیّه چیست؟ اذان.
4 ـ نمازهای یومیّه چند بسم الله دارند؟ 20
5 ـ نمازهای یومیّه چند تشهد دارند؟ 9
6 ـ نمازهای یومیّه چند سلام دارند؟ 5
7 ـ کدام یک از مقدّمات نماز را از هر طرف بخوانی خودش می‌شود؟ وضو.
8 ـ کدام دعا در نماز واجب است؟ صلوات در تشهد.
9 ـ کدام نماز 4 تشهد دارد؟ نماز جماعت 4 رکعتی که مأموم در رکعت دوم اقتدا می‌کند.
10 ـ شماره تلفن خدا چند است؟‍ 24434 ـ تعداد رکعات نمازهای 5 گانه یومیّه.
11 ـ آیا وضو با آب پرتقال و آب انار صحیح است؟ بله ـ آب کشور پرتقال و آب شهر انار در کرمان.
12 ـ آیا می‌شود نماز صبح را در شام خواند؟ بله در شهر شام در سوریه.
13 ـ ذکری که در گفتن آن لبها به هم نمی‌خورد؟ لا اله الا الله.
14 ـ‌ روزه چیست؟ نقطه.
15 ـ دعایی که اصلاً نقطه ندارد؟ صلوات.
16 ـ آبی که اگر ریخته شود و بریزد دیگر جمع نمی‌شود؟ آبرو.
17 ـ نجاستی که با هیچ آبی پاک نمی‌شود مگر با زبان؟ کافر.
18 ـ کدام یک از فروع دین اگر یک حرفش برداشته شود نوعی فلز می‌شود؟ خمس ـ مِس.
19 ـ آن چیست که خوردنش جنگ با خداست؟ ربا.
20 ـ‌ یکی از مطهّرات اگر یک حرفش برداشته شود نوعی سلاح جنگی می‌شود؟ زمین ـ مین.
21 ـ یکی از مطهّرات اگر یک حرفش برداشته شود نشانه ادب است؟ اسلام ـ سلام.
22 ـ یکی از مطهّرات اگر یک حرفش برداشته شود پایان کننده نماز می‌شود؟ اسلام ـ سلام.
23 ـ اگر تابوت را برعکس کنیم چه می‌شود؟ میّت می‌افتد.
24 ـ خوردن چه چیزی روزه را باطل نمی‌کند؟ کتک.
25 ‌ـ هر کس او را ببیند دیگر نمی‌تواند ببیند؟ عزرائیل.
26 ـ می‌بینمش ولی نمی‌خریم، می‌خریمش ولی نمی‌پوشیم، می‌پوشیمش ولی نمی‌بینیم؟ کفن.
27 ـ شکارچی کبوتری را شکار کرد آیا جوجه در شکم کبوتر حلال است یا حرام؟ کبوتر تخم‌گذار است.
28 ـ در وضو مستحب، در نماز واجب، در دستشویی حرام است؟ قبله
29 ـ کدام مستحبی است که از واجب ثوابش بیشتر است؟ سلام کردن
30 ـ در وضو هست در غسل نیست؟ موالات
31 ـ در غسل هست در وضو نیست؟ شستن از پایین به بالا
32 ـ یک نفر داخل مکانی شد که در آن مکان زن و شوهری به هم حرام شدند، نماز یک نمازگزار و روزة یک روزه‌دار هم در آن جا باطل شد چرا؟
آن مرد شوهر سابق آن زن بود، نماز و روزه آن دو نفر استیجاری بوده از طرف این ÷÷÷÷÷÷مرد که پیدا شده و نمرده بود.
33 ـ خانمی بچه‌ای در بغل داشت از او پرسیدند چه نسبتی با شما دارد؟ گفت هم نوه‌ام است و هم برادر شوهرم! چطوری می‌شود؟
دو دوست مادر یکدیگر را می‌گیرند بچه یکی از رفیقها در بغل مادرش است.
تقی در بغل مادر حسین است، تقی هم نوه مادر حسین است هم برادر حسن که شوهرش است.

.....................................................................................................

معماهای هوش
1 ـ‌ جمله زده تخم مرغ سفید است درست تر است یا سفید هست؟ سفید نیست
2 ـ تخم مرغ را زدم زمین نشکست چرا؟ زمین نشکست
3 ـ چای را با کدام دست هم می‌زنند؟ با قاشق
4 ـ چهارمین روز هفته، چهارشنبه درست است یا چارشنبه؟ سه شنبه

5 ـ شخصی در ساندویجی گفت: آقا یک ساندویج بدون کاهو می‌خواهم. یکی گفت آقا شما خلبان هستید؟ چطوری فهمید؟ چون لباس خلبانی پوشیده بود.
6 ـ‌ پادشاهی قصد کشتن وزیر را کرد، خروسی به وزیر داد گفت هر طور این خروس را بکشی من هم همانطور تو را می‌کشم، وزیر خروس را طوری کشت که پادشاه نتوانست وزیر را آنطوری بکشد، خروس را چطوری کشت؟
سر خروس را در دهانش گذاشت تا خروس خفه شد.
7 ـ‌ بالای مسجدی نوشته بودند. هر که دور است از این در، بخدا نزدیک‌تر است، چطور می‌شود؟
هر که دور است، از این در بخدا نزدیک‌تر است.
8 ـ شخصی که لال است چطوری تقاضای ناخن گیر می‌کند؟ با اشاره.
9 ـ حال شخص کور چگونه تقاضای قاشق می‌کند؟ با زبان می‌گوید من قاشق می‌خواهم.
10 ـ در بشقاب یکی ولی در قاشق دو تاست؟ قاف.
11 ـ‌ در قم دو تا و در مشهد چهارتاست؟ حرف.
12 ـ‌ هر چه در آن آب بریزیم پر نمی‌شود؟ آبکش.
13 ـ اگر در آتش بیندازی نمی‌سوزد؟ سایه.
14 ـ مال خودت است ولی همیشه دیگران استفاده می‌کنند؟ اسم خودت.
15 ـ معمولاً همه برای آن خم می‌شوند؟ کفش.
16 ـ‌ میوه‌ای که دو حرف اولش یک عدد و اگر آن میوه را عکس کنیم و یک ت اضافه کنیم عدد دیگری می‌شود؟ سی ـ سیب ـ‌ بیست.
17 ـ گنبدی هستم در اول سبز رنگ در میان دارم حصاری همچو سنگ
داخل این سنگ چیزی خوردنی است فکر کن یابی که نام بنده چیست؟ گردو.
18 ـ همه را می‌پوشاند و زینت می‌دهد ولی خودش عریان است؟ سوزن.
19 ـ آن چیست که همه چیز در آن است؟ الفبا.
20 ـ وسط آتش است ولی اصلاً نمی‌سوزد؟ ت.
21 ـ نام من باشد پسر، اما چو برعکسم کنند ابتدا خردم کنند، سیخم کشند آتش زنند؟ بابک ـ کباب.
22 ـ جزیرة ایرانی که بر عکس آن را دانش‌آموزان می‌نویسند؟ قشم ـ مشق.

..................................................................................................

معماهای ریاضی و اعدادی

1 ـ دو تا دست چند انگشت دارد؟ 10 تا
ـ 10 تا دست چند انگشت دارد؟ 50 تا ( معمولاً می‌گویند 100 تا که غلط است.)
2 ـ 1تخم مرغ در عرض 5 دقیقه می‌پزد، 10 تا تخم مرغ در چند دقیقه می‌پزد؟ 5 دقیقه.
3 ـ حسنی دیکته نوشت همه رو غلط نوشت پس چرا 19 گرفت؟ چون 1 کلمة همه را غلط نوشته بود.
4 ـ حسنی دیکته نوشت همه رو غلط نوشت ولی 20 گرفت چرا‍؟ چون آقا ولی 20 گرفت.
5 ـ 7 نفریم با 7 سیب در یک سبد چگونه تقسیم کنیم که به هر نفر یک سیب کامل برسد و در آخر یک سیب در سبد بماند؟ سیب آخر را با سبد می‌دهیم.
6 ـ‌ 10 شمع روشن داریم اگر 5 تا را خاموش کنیم حالا چند شمع داریم؟ 10 شمع.
7 ـ خیلی تند و سریع حساب کن بند پوتین چند سوراخ دارد؟ 0. هیچی.
8 ـ 15 تا گنشجک روی درخت نشسته اگر با یک تیر، سه تا از آنها را بزنیم و بیفتند حالا چند گنشجک روی درخت می‌ماند؟ هیچی.
9 ـ کدام میدانی است که 3 بازیکن دارد و 12 تماشاچی؟ ساعت عقربه‌ای.

10 ـ 2 گنجشک روی درخت نشسته اگر 2 تا کلاغ هم بیایند با هم می‌شوند چند تا؟ 2 تا ـ‌ گنجشک‌ها فرار می‌کنن.
11 ـ چطوری دو دو تا بیشتر از 4 تا می‌شود؟ وقتی کنار هم باشند ـ 22.
12‌ ـ کی می‌تونه خیلی سریع و تند از 10 تا 1 برعکس بشماره؟ 1 ـ 2 ـ 3 ـ...... ـ 10
13‌ ـ 40 سرباز بودند، چهارده نفر آنها را به خط مقدّم اعزام کردند و دیگر هیچ کس نماند بقیّه چه می‌شوند؟ 4، 10 نفر می‌شود 40نفر.
14 ـ می‌گویند سی صد، 5 رقمی است چه طور؟ 30100.
15 ـ سه قرص داریم هر نیم ساعت یک قرص باید خورده بشود، در عرض چند ساعت 3 تا ق ÷صرص تمام می‌شود؟ 1 ساعت.
16 ـ کدام عدد اگر وارونه شود زیاد می‌شود؟ 7.
17 سططقب

ظ ـ کدام عدد اگر ضرب در خودش شود نصف خودش می‌شود؟ 5/0.
18 ـ از دختری پرسیدند چند خواهر داری؟ گفت اندازه برادرها ! پرش سیدند چند برادر داری؟ گفت نصف خواهرها, چند برادر و چند خواهرهستند؟ 2 خواهر ـ 1 برادر.

 

عمو روحانی حجت السلام امیر اخوان

مجری و طراح برنامه های کودک و نوجوان

amooakhavan.ir

 

پیامبران ، قرآنی

یکی از روشهای جذب دانش اموزان مطرح کردن معما میباشد

پیامبرمهمان دوست ؟ ج: ابراهیم

یک روزهفته ویک سوره قران؟ ج: جمعه

سلاح دانشمند ویک سورة قرآن ؟ ج : قلم

آخرین سوره ای که بر پیامبر اسلام نازل شد ؟ ج: نصر

اوّلین سوره ای که بر پیامبر اسلام نازل شد ؟ ج: علق

پیامبر بت شکن ؟ جواب : ابراهیم

جزء سی ام قرآن چند سوره دارد ؟ ج : 37 سوره

پیامبری که معجزه اش نصف آب شهر را می خورد ؟ ج : صالح

اشرف دین است, اوّلش ب وآخرش سین است ؟ ج: قرآن

درختی با 12 میوه که یکمیوه آن خوردنی نیست ؟ ج:سال

سوره ای که اگر حرف اوّلش را برداریم همنام یک امام می شود ؟ ج : اعلی

سوره ای معروف به قلب قرآن ؟ ج : یس

دعایی که نقطه ندارد ؟ ج : صلوات

کدام سوره قرآن ا ست که اگر حرف اولش را بردا ریم نام سوره ای دیگر می شود ؟

جواب : سوره محمد

اولین از فروع دین است ؟ را هنمایی : به ستون دین هم تشبیه شده جواب : نماز

سوره ای که از هر طرف بخوانی خودش است ؟ ج: تبت ولیل

------ نعمت نعمتت افزون کند-. چه کلمه ای را بنویسیم؟ ج:شکر

سوره ای به نام یکی از ارکان نماز ؟ ج : سجده

ماه قرآنی ؟ ج : شهر

سوره ای که داد شیطان را در آورد ؟ ج : توبه

کلمة خنّاس در کدام سوره آمده است ؟ ج : سورة ناس

 

خداوند می فرماید :-----خانه من بر روی زمین ا ست وهما نطور که ستا ره های آ سمان برای اهل زمین می درخشند ------هم در زمین برای اهل آ سمان می درخشد وهرکسی که با طهارت ووضو به-------برود خداوند او را از گناهانش پاک میکند . جواب : مسجد

 


آخر هر نمازی است ؟ ج: حرف ی

سوره ای که اگرحرف اوّلرا بر داریم نام سوره ای دیگر میشود ؟ ج : محمّد

 

نماز یکه نمیشود آنرا تنها خواند ؟ ج : نماز جماعت

سوره ای که اگر حرف اوّلش را برداریم بیابان وکویرمیشود؟ ج:تکویر

یکی از واجبات است که از هر طرف بخوانی واجب است ؟ ج : وضو

چیست که بدون نیاز به آب سبز وبعد زرد وبعد آن قرمز می شود ؟ ج : چراغ راهنمایی

قاتل نمرود ؟ ج : پشه

قرآن چند تا حرف دارد ؟ ج : قرآن حرف نداردو خیلی کتاب خوبی است امّادر عین حال خیلی

حرفهابرای سعادت ماداردکه یکیش اتّحاد وهمبستگی است

 

سه سورة پشت سر هم با نام سه پیامبر ؟ ج : یونس , هود , یوسف

پیامبری که از خدا طلب وزیر کرد ؟ ج : موسی

تا می توانید آنرا بخوانید : ج : قرآن

یک سوره ویکی از اصول دین ؟ ج: توحید

یک میوة قرآنی که هسته ندارد ؟ ج : انجیر

جنگی که یک ششم جمعیّت زمین در آن کشته شدند ؟ ج : جنگ هابیل وقابیل

سوره ای به نام خانم ها ؟ ج : نساء

کدام پاک کننده است که نه آب است ونه خاک ؟ ج : اسلام

پیامبری که از برادر دوقولویش صد سال بزر گتر است ؟ ج :عز یر

سورة پیامبران است ؟ ج :انبیاء

خودش مستحب است امّا جوابش واچب است ج : سلام

اسلحۀ مؤمن است ج : دعا

اولین کسی که به بهشت می رود ؟ ج: فاطمه (س)

سوره ای که به شناسنامۀ خدا معروف است ؟ ج: توحید

نام یکی از مساجد معروف مصرکه بیشتر قاریان مشهور درآن به تلاوت قرآن می پردازند ؟ مسجدالحسین

استاد ابوالعینین شعیشع درتلاوت خوداز صوت ولحن کدام قاری مصری تقلید می کند؟ استاد محمدرفعت

شاعرمعروف اهل بیت (ع) که برای حفظ قرآن پاهای خود را با زنجیر بست و تاهمۀ آن را حفظ نکرد زنجیر را از پاهای خود باز نکرد ؟ فرزدق (وی در مدح امام زین العابدین(ع) قصیدۀ چهل بیتی سروده و گفته اند اگر نبود یک سوم لغت عربی نابود شده بود او متوفی سال 110 ه ق است

 

حافظان قرآن

رودکی : اهل سمرقندو اولین شاعر بزرگ ایرانی بعد از اسلام ودر هشت سالگی حافظ قرآن شدو نابینا بود اوبنیان گذارنظم فارسی ومتوفی329 ه ق است

ابن سینا : اهل بخارا و درده سالگی قرآن راحفظ کرد ودر ماه رمضان سال428 ه ق در همدان وفات یافت

حافظ : اهل شیراز است و حافظ و مفسر قرآن بودکه در سال972 ه ق وفات یافت

ناصر خسرو: حکیم وشاعر و نویسندۀ اهل بلخ که در بدخشان در گذشت و آشنا به ادبیات یهودومسیحی وزرتشتی وبودایی بود

کدام یک از قاریان مصری به شهید القراملقب بود ؟ استاد محمد صدیق منشاوی چون پزشکان او را از قرائت منع نموده بودند ولی به علت شدت علاقۀ نپذیرفت و بدین سبب وفات یافت

دانشگاه الازهر در چه سالی تاسیس شد ؟ 359 قمری

کدام سوره را اگر کسی قرائت کند با شهدا محشور می شود ؟ به روایت امام صادق (ع) سورۀ کهف

تنها حرف از الفبای زبان عربی که نه شمسی است ونه قمری ؟ ج: الف

چون الف همواره ساکن است و هیچ وقت اول کلمه نمی آید

خواندن عمدی چه سوره هایی در نماز نماز را باطل می کند ؟ سجده نجم فصلت علق

ذکر سجده از کدام آیۀ قرآن گرفته شده ؟ سورۀ اعلی آیۀ یک

آیه ای که طریقۀ وضو گرفتن را آموزش می دهد ؟ سورۀ مائده آیۀ شش

ذکر رکوع از کدام آیۀ قرآن گرفته شده ؟ سورۀ واقعه آیۀ 74و96وسورۀ الحاقه آیۀ 52

در کدام آیه سورۀ بقره حد اقل 20 مسالۀ فقهی و شرعی بیان شده ؟ آیۀ 283

در کدام آیه بیشتر محارم انسان ذکر شده ؟ آیۀ 23 سورۀ نساء

آیه ای که معمولا پیش از اجرای صیغۀ عقد می خوانند ؟ آیۀ 32 سورۀ نور

در کدام آیه از قرآن بیشترین نامهای خداوند وجود دارد ؟ سورۀ حشر آیۀ 23

کلمۀ مبارکۀ حزب الله در کدام آیۀ قرآن آمده ؟ سورۀ مجادله آیۀ 22و سورۀ مائده آیۀ 56

کدام آیه از قرآن را ابوذر هنگام رد کردن پیامبر(ص) از پیش چشمان مشرکان مکه خواند و مشرکان متوجه پیامبر(ص) نشدند؟ سورۀ یاسین آیۀ 9

کدام سوره از سور قرآن را اگر فرد هر شب بخواند دچار نیاز مالی نمی شود ؟ سورۀ واقعه

امیدوارکننده ترین آیات از نگاه روایات کدام آیاتند؟ آیۀ53 سورۀ زمر وبنابر قولی آیۀ آخرسورۀ لیل

در کدام آیه از آیات قرآن خدافرموده جهنم را از پیروان شیطان پر می کنم ؟ آیۀ 18 سورۀ اعراف

در کدام آیه از آیات قرآن خداوند ورود تکذیب کنندگان و مستکبرین را به بهشت مانند عبور شتر از سوراخ سوزن بیان کرده ؟ آیۀ 40 سورۀ اعراف

ثواب قرائت کدام سورۀ قرآن مثل قرائت ثلث قرآن است ؟ سورۀ توحید

ثواب قرائت کدام سورۀ قرآن مثل قرائت دو سوم قرآن است ؟ سورۀ حمد

در کدام آیه از قرآن پیامبر (ص) از مهجوریت قران در میان امت مسلمان در نزد خداوند شکایت می کند ؟ سورۀ فرقان آیۀ 30

آیۀ شریفۀ (امن یجیب المضطراذا دعا ) در کدام سورۀ قرآن است ؟ سورۀ نمل آیۀ 62

در کدام آیه از قرآن پیامبر (ص) رحمةللعالمین نامیده شده اند ؟ سورۀ انبیاء آیۀ 107

در کدام آیه از قرآن اخلاق پیامبر خلق عظیم نامیده شده ؟ سورۀ قلم آیۀ 4

در کدام آیه از قرآن حضرت عیسی(ع) به بنی اسرائیل بشارت می دهد که در آینده پیامبری به نام احمد خواهد آمد ؟ آیۀ 6 سورۀ صف

کلمۀ سوره به چه معناست ؟ ازسوربه معنی رفعت ومنزلت است وحصارودیوارۀ شهررانیزسور می گویند

تنها سوره ای که هفت سوگند پشت سر هم در آن ذکر شده ؟ سورۀ شمس

بزرگترین سورۀ مکی ؟ سورۀ شعرا با 226 آیه

سه سوره به نامهای قیامت ؟ حاقه و واقعه و قارعه

سیزدهمین سورۀ قرآن و غرش آسمان ؟ رعد

سی و دومین سورۀ قرآن که اگر یک میم اولش بگذاریم مسجده ؟ سجده

نود و دومین سورۀ قرآن که اگر برعکسش هم کنی باز خودش است ؟ لیل

چهاردهمین سورل قرآن به نام پیامبری که از انگشت خود شیر خورد ؟ ابراهیم

هجدهمین سورۀ قرآن به نام کسانی که سالها در آنجا خوابیدند ؟ کهف

تمام کتابهای آسمانی در آن ماه نازل شده ؟ رمضان

چهلمین سورۀ قرآن که پیامبر(ص) فرمود او مثل کوه محکم است؟ مؤمن

کدام سورۀ قرآن به سید قرآن معروف است ؟ بقره

پیامبری که در قرآن سید نامیده شده ؟ یحیی (ع) سورۀ آل عمران آیۀ 39

داستان خواب حضرت ابراهیم درمورد ذبح اسمائیل درکدام سوره آمده ؟ سورۀ صافات آیۀ 102 به بعد

سوره ای به نام یکی از جنگها ؟ احزاب

سوره هایی که با قل شروع می شوند ؟ جن , کافرون , ناس , فلق , توحید

سوره ای که یکی از فروع دین است ؟ حج

سورۀ معروف به قلب قرآن ؟ یاسین

نام پدر موسی و مریم و علی (ع) ؟ عمران

شخصی که قول داد به جز صالحان و گمراهان همه را گمراه کند ؟ شیطان

نام دیگر سورۀ حمد ؟ ام الکتاب

سرسخت ترین دشمن اسلام ؟ یهود

پیامبری که عزرائیل او را دفن کرد ؟ موسی (ع)

پیامبری که درس می خواند و درس می داد و خط نوشت ؟ ادریس (ع)

در کدام سورۀ قرآن به مسالۀ چشم زخم اشاره شده ؟ سورۀ قلم آیۀ 51

چند اسم از اسامی قرآن را نام ببرید؟ کتاب , مبین , قرآن , نور, رحمة , شفا , موعظه , مبارک ,

کلمۀ قرآن چند بار در قرآن آمده ؟ 58 بار

اولین کسی که قرآن را به صورت مصحف تهیه کرد ؟ علی (ع)

بیت المعمور کجاست ؟ حضرت علی (ع) می فرماید : آن خانه ای است در آسمان چهارم در مقابل کعبه که فرشتگان با عبادت خود آن را آباد می کنند و هرروز هفتادهزار فرشته وارد آن می شوندو تا ابد از آن باز نمی گردند

اولین مفسر قرآن را نام ببرید ؟ خدا در قرآن القرآن یفسر بعضه بعضا(بعضی آیات آیات دیگرراتفسیرمی کنند

این حدیث از کیست ؟ ( قرآن را درست بخوانیدو در جستجوی شگفتیهای آن باشید ) پیامبر(ص)

این حدیث از کیست ؟ (خدایا بر محمدو آلش درود فرست و چنان قرارده تا فهم شگفتیهای قرآن را نصیب دلهایما گردانی ) امام سجاد (ع)

این حدیث از کیست ؟ (به کتاب خدا روی آورید, زیرا قرآن ریسمانی محکم , نوری آشکار و درمانی سودمنداست) امام علی (ع) خطبۀ 156

این حدیث از کیست ؟ (هرکس قرآن را تلاوت کندولی به آن عمل نکند خدا او را در روز قیامت کور محشور می کند ) پیامبر(ص) شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال

اولین کشور تاسیس کنندۀ رادیو قرآن ؟ مصر

نام رسول اکرم در سوره های مکی وجود دارد یا مدنی ؟ مدنی

پیامبری که دو بار مردونامش در قرآن آمده و او را به غلط پسر خدا می دانستند؟ عزیر(ع) توبه30

زندگینامۀ کدام پیامبر به طور کامل در سورۀ قصص آمده ؟ موسی(ع)

نام پیامبر قوم ثمود ؟ صالح (ع) سورۀ نمل آیۀ 45

سه پیامبرکه در قران ملقب به صدیق شده اند ؟ یوسف س یوسف آیه 46 , ابراهیم س مریم آیه 41 , ادریس س مریم آیه 56

سه پیامبری که در سه خلوتگاه با خدا مناجات کردند ؟

یونس در شکم ماهی (انبیا 87 ) , موسی در کوه طور, محمد(ص) در غار حرا و بیت المعمور

سه پیامبری که به رجم و سنگسار تهدید شدند ؟

حضرت شعیب ( سورۀ هود آیۀ 91 , ابراهیم(ع) سورۀ مریم آیۀ 46 , موسی (ع) سورۀ دخان آیۀ 20

مردی سیاه پوست اهل سودان که سوره ای به نام او آمده ؟ لقمان

صبورترین پیامبر خدا ؟ ایوب

ذی الاوتاد لقب کدام ستمگر تاریخ است ؟ فرعون

نام دو فصل سال که در قرآن آمده ؟ سورۀ قریش تابستان و زمستان

سوره های با قل شروع می شوند ؟ جن , کافرون , ناس , علق , توحید

دو پیامبر که آنانرا پسران خدا نامیدند ؟ عزیر و عیسی

آیۀ وان یکاد در کدام سوره آمده ؟ قلم 51

دعای ابو حمزه از کدام معصوم است ؟ امام سجام ( ع)

دو پیامبر بدون پدر ؟ آدم و عیسی

سوره ای که یکی از فروع دین است ؟ حج

جاثیه یعنی چه ؟ با زانو افتاده

تنها ماه قمری که در قرآن آمده در چه سوره ای است ؟ بقره 185

رنگی که در قرآن رنگ مسرت بخش معرفی شده ؟ زرد بقره 69

آیه ان الله و ملائکته یصلون در کدام سوره است ؟ احزاب 56

شیطان را که گول زد ؟ نفس شیطان

اخرین کوشش ناتوان است ؟ غیبت

پیامبر اهل مدین ؟ شعیب

داستان قارون در کدام سورن است ؟ قصص

کدام پیامبر در قرآن گفت خدایا من و فرزندانم را بر پا دارندۀ نماز قرار بده ؟ ابراهیم

قرآن یعنی چه ؟ خواندنی

کدام پیامبر ها در قرآن موقعیتی داشتند که کسی نداشت ؟ پیامبر در بیت المعمور

موسی در کوه طور و یونس در شکم ماهی

مکه در سال چند بعثت فتح شد ؟ هشتم

طبق آیۀ 7 صافات شیطان در کدام منطقه نفوذندارد ؟ آسمانها و جایگاه فرشتگان

قرآن در بارۀ کدام جنگ می فرماید که 300 فرشته به کمک مسلمانان آمدند ؟ بدر آل عمران 124

سوره ای که اگر دو حرف به آخرش اضافه کنیم نام سوره ای دیگر می شود ؟ ق قلم

کدام آیه ثواب خواندن نماز شب را دارد؟ دو ایۀ آخر سورۀ بقره

سوره ای که تعداد آیاتش با تعداد حزبهای قرآن برابر است ؟ سورۀ مائده که 120 آیه دارد

نوجوانی که بتها را شکست ؟ ابراهیم

نوجوانی فداکار که آماده شد تا جان خودرا بخاطر خواب پدر فدا کند ؟ اسمائیل

کودکی که به صورت فرعون سیلی زد ؟ موسی

کودکی که درگهواره رسالتش را بیان کرد؟ عیسی

اصحاب کهف چند سال در غار خوابیدند ؟ 309 سال

نو جوانی که او را به چاه انداختند؟ یوسف

کودکی یتیم که پیامبر شد؟ حضرت محمد (ص)

نوجوانی که به عنوان اولین نفر به پیامبر ایمان آورد ؟ حضرت علی (ع)

کدام پیامبر گفت رسالت من برپایی نماز است ؟ حضرت عیسی در گهواره

در کدام سوره خدا به آتش فرمودبه ابراهیم سرد باشد ؟ انبیاء 69

تعداد معجزات موسی برای فرعونیان چند تا بود و در کدام سوره آمده ؟ نه تا سورۀ اسرا آیۀ 101

کدام روزهای هفته در قرآن آمده ؟ آدینه و سبت

مسجدی که تنها یک بار نامش در قرآن آمده ؟ مسجد الاقصی

تنه آیه ای که در آن واژۀاذان به کار رفته ؟ آیۀ 3 توبه

نام پیامبر در سوره های مکی آمده یا مدنی؟ مدنی

دو پیامبری که سخن پرندگان را می فهمیدند ؟ داوود و سلیمان نمل آیۀ 16

کدام یک از قراء سبعه معلم امین و مأمون فرزندان هارون الرشید بود ؟ کسائی

معتبرترین و فصیحترین قرائتهای سبعه ؟ قرائت عاصم به روایت از حفص

پیامبری که خیاطی را آموزش می داد ؟ ادریس

ابراهیم چندمین پیامبر اولوالعزم بود ؟ دوم

خطیب الانبیاء کیست ؟ شعیب از نوادگان ابراهیم

سومین پیامبر اولوالعزم کیست ؟ موسی

مومن آل فرعون کیست ؟ اطرافی فرعون بنام حزقیل که خبرقتل موسی توسط عوامل فرعون را به او داد

دلیل کشته نشدن موسی ؟ منتظر بودن دربارفرعون برای آمدن طبیبی که باآب دهنش دختر فرعون را مداوا کند و اصرار آسیه

 

عموروحانی حجه الاسلام امیراخوان

مجری وطراح برنامه های کودک ونوجوان در سراسرکشور

تولید کننده سخرانی چند رسانه ای

amooakhavan.ir

09127482911