انواع مسابقه

220

مبلغین و مربیان عزیز! تعدادی مسابقه جذاب و مفهومی برای ارائه و اجرا (به خصوص در ایام مذهبی) در اختیار شما بزرگواران قرار می گیرد.

موضوع: بازی و مسابقه

* مبلیغن و مربیان عزیز توجه داشته باشند که اجرای هر کدام از مسابقه ها متناسب با محیط و شرایط مخاطبین باشد.

مسابقه اول (یاران و دشمنان امام زمان عج)
افراد و گروه‏هايى را انتخاب كرده و از شركت كنندگان در مسابقه مى‏ خواهيم كه با كلمات «ياران امام زمان عج» يا «دشمنان امام زمان عج» اين گروه‏ها را ارزيابى كنند.
1ـ خداپرستان                                             2ـ بى‏ نمازها
3ـ رزمندگان اسلام                                       4ـ بت‏ پرست‏ها
5ـ درس‏ خوان‏ها                                            6ـ مسخره كننده‏ ها
7ـ راستگوها                                               8ـ تميزها
9ـ بى‏ نظم‏ها                                               10ـ بخشنده ‏ها
11ـ دروغگوها                                              12ـ تنبل‏ها

مسابقه دوم (مَحرم ونامَحرم)
از مخاطبان مى‏ خواهيم بعد از مطرح شدن افراد زير بگويند، اين افراد به انسان «مَحرم» هستند يا «نامَحرم» و (مى‏ توانند در منزل جوابش را پيدا كنند) در نهايت از مخاطبان مى‏ پرسيم، چه كنيم كه با امام زمان عج مَحرم شويم (منظور مَحرم شدن معنوى؛ به اينكه با امام دوست باشيم و محرم اسرار امام زمان عج شويم).

1ـ برادر                     2ـ خواهر                        3ـ برادرشوهر                4ـ شوهرخواهر        5ـ شوهرخاله                 6ـ برادر خاله                 7ـ پسر دختر خاله
8ـ پسر نوه دايى        9ـ عموى خواهر مادر         10ـ خواهر پدربزرگ         11ـ پسر پدربزرگ     12ـ پدر پدربزرگ              13ـ پسر پسر عمه         14ـ عمه عموى‏دايى
15ـ خواهرزاده           16ـ برادرزاده مادر              17ـ دختر پسرعمو           18ـ پدر پدر            19ـ عموى برادرعمو          20ـ مادر پدر مادر           21ـ شوهر عمه خواهر

مسابقه سوم (هوش) 
مى ‏توان براى رفع خستگى، در حين اجراى برنامه، براى نوجوانان مسابقه هوش گذاشت و با طرح سؤالاتى، نكات اخلاقى و اعتقادى را به آنها آموزش داد، مى‏ توانيم بگوييم: اگر بخواهيم از ياوران امام زمان عج باشيم، بايد چگونه باشيم و با مطرح شدن افراد يا گروه‏ هاى زير، فورا با كلمات «باشيم» يا «نباشيم» پاسخ دهند.
 
1ـ كارگر (همه كارگر خداييم)          2ـ حرام‏ خوار              3ـ صبور             4ـ روزه‏ دار             5ـ راستگو
6ـ نمازخوان                                7ـ منافق                 8ـ معتكف          9ـ باحيا                 10ـ منظم
11ـ كافر                                    12ـ مردم ‏آزار            13ـ مبارز            14ـ روزه‏ خوار         15ـ دروغگو
16ـ مسلمان                              17ـ بى‏ ايمان           18ـ دريادل           19ـ خنده ‏رو           20ـ ورزشكار
 
218
مسابقه چهارم (درگوشی) 
مسابقه در گوشى: (در كلاس خواهران در صورت وجود مربى خواهر) پيامى را (حديثى از امام مهدى عج يا مطلبى مربوط به حضرت) در گوش نفر اوّل مى‏خوانيم و به او مى‏ گوييم خيلى سريع در گوش نفر بعد بگو و همين‏طور ادامه مى‏ يابد تا به نفر آخر مى‏ رسد، آخرين نفر را جلو جمعيت مى‏ آوريم و به او مى ‏گوييم: چه كلام و پيامى به شما مخابره شد، او مى‏ گويد: سپس به نفر اوّل مى‏ گوييم: من چه حديثى به تو گفتم، وقتى شكل درست را گفت و بچه‏ ها تفاوت دو گفتار را مشاهده كردند، مى‏ خندند و شادى ايجاد مى‏ شود، ما نيز از اين فرصت استفاده كرده و نحوه به وجود آمدن شايعه يا يك كلاغ چهل كلاغ را توضيح مى‏ دهيم.

مسابقه پنجم (چشم بسته) 
به بچه‏ ها مى‏ گوييم: با چشم بسته دست خود را به ديوار روبرو بزنيد و برگرديد، بعد از مسابقه به بچه‏ ها مى ‏گوييم: عزيزان كسى كه در اين دنيا امام نداشته باشد، مانند انسان نابينايى است كه حتى جلوى پاى خود را هم نمى ‏تواند ببيند. امام راهنماى ما از طرف خداست كه راه را به ما نشان مى ‏دهد، امام زمان عج راهنماى بشر به سمت خوبى ‏ها و خداوند متعال است.
 
مسابقه ششم (نقاشی) 
نقاشى: از بچه‏ ها مى‏ خواهيم دو گروه شوند و به آنها مى‏ گوييم: هر گروه زودتر تصوير يك انسانى كه نشسته و دست‏هايش را به طرف آسمان بلند كرده و در حال دعا كردن براى فرج و ظهور امام زمان عج است را نقاشى كند، برنده است (زودتر و زيباتر نقاشى كردن و از همه بچه‏ ها استفاده كردن امتياز دارد). امام زمان عج اتحاد و همدلى را دوست دارد.

مسابقه  هفتم (پرکردن جای خالی سوالات) 
جاى خالى را پر كنيد:
1ـ امام زمان عج در شهر .......................... به دنيا آمد.
2ـ حضرت مهدى عج در سن .......................... سالگى به امامت رسيد.
3ـ امام زمان عج براى اجراى .......................... قيام و ظهور خواهند كرد.
4ـ .......................... يكى از لقب‏ هاى امام دوازدهم، به معنى نجات دهنده است.
5ـ امام زمان عج روز .......................... شعبان به دنيا آمد.
6ـ همه ما مسلمانان بايد .......................... ظهور امام زمان عج باشيم.
7ـ .......................... يكى از لقب‏ هاى امام مهدى عج، به معنى قيام كننده است.
8ـ امام زمان عج مدت .......................... سال در غيبت صغرى بود.
9ـ امام زمان عج از شهر .......................... ظهور و قيام خواهد كرد.
10ـ پدربزرگ امام زمان عج امام .......................... است.
11ـ .......................... يكى از روزهاى هفته است كه مخصوص امام زمان عج مى ‏باشد.
12ـ نام مادر گرامى امام زمان عج حضرت .......................... است.

مسابقه هشتم (مرتب سازی حروف)
اگر حروف موجود در جدول را به ترتيب اعدادشان در كنار هم قرار دهيد، به جمله ‏اى از جمله‏ هاى زيباى امام مهدى عج خواهيد رسيد.

ب25   د2   ر3   ا24   ى26   ك27   ه4   ى5   ت22   ك23   ن34   م28   گ29   ش30   ا6   ع21   ا19   د18   د35   ا33   ش32   
ش31   ى7   ج8   ى20   ع17   ا36   د39   ن40   ا41   س9   ل16   ى37   ر38   ا11   ر10   د15   ز14   ج12   ف13   ر42   ت

مسابقه نهم (بهترين اجرا) 
در اين مسابقه ابتدا مربى چند گروه تشكيل مى‏ دهد مثلاً سه نفره، و به هرگروه يك شعر و يا دكلمه داده مى‏ شود و بعد از مدت ده دقيقه مشورت گروه ها، يكى به نمايندگى از گروه دكلمه را مى‏ خواند و يا سرود را گروه با هم اجرا مى‏ كنند. بهترين اجرا هديه ‏اى خواهد گرفت. مناسب است كه شعر و يا دكلمه هر گروه متفاوت باشد. با مراجعه به بخش شعر و دكلمه مى‏ توانيد آنها را تكثير و در اختيار شركت كنندگان قرار دهيد.

مسابقه دهم ( مسابقه عددى)
شركت كنندگان به چند گروه تقسيم مى‏ شوند سپس چند عدد روى تابلو نوشته و از گروه‏ ها مى‏ خواهيم هرچه درباره اين اعداد نسبت به امام زمان عج مى ‏دانند بنويسند. بالاترين امتياز برنده خواهد بود. و در نهايت رمز كلمات را بايد بدست بياورند. كه با كنار هم گذاشتن مناسب آخرين حرف جواب‏ها نام بدست مى ‏آيد.
12، 313، 255، 4
12 (دوازدهمين امام)، 313 (ياران خاص حضرت هنگام ظهور)، 255 (سال تولد حضرت به هجرى قمرى)، 4 (نائبان خاص در زمان غيبت امام).
* رمز كلمات:
«مريم» است كه فرزندش عيسى علیه السلام اكنون زنده است و هنگام ظهور امام زمان عج به حضرت اقتدا كرده و پشت سر امام زمان عج نماز مى‏ خواند.

مسابقه یازدهم (نفَسى)
چند نفر انتخاب كرده و متنى از قسمت داستان‏ ها را تكثير كرده و به شركت كنندگان بدهيد تا بطور مداوم و بدون وقفه و تجديد نفس آن را بخوانند. هر كدام آنها در صورت قطع صوت، از مسابقه خارج مى‏ شود و كسى كه از همه بيشتر بتواند ادامه دهد امتياز مى ‏گيرد.
 
219
مسابقه دوازدهم (مسابقه بادكنكى)
چهار نفر انتخاب شده و به هر كدام يك بادكنك كوچك مى‏ دهيم، هر كدام از بادكنك‏ها را نام گذارى مى‏ كنيم به نام دشمنان امام زمان عج كه بايد از بين بروند به وسيله تركيدن. آنكه زودتر بادكنك را بتركاند برنده است. مناسب است مربى از قبل روى بادكنك‏ ها بنويسد تا هنگام باد شدن مشخص شود.
دجال، سفيانى، آمريكا، اسرائيل

مسابقه سیردهم (مسابقه پازلى)
كلمات حديثى را جدا جدا روى كارت‏ هايى نوشته و آنها را مخلوط نماييد و از شركت كنندگان در مسابقه بخواهيد آن را درست كنار هم قرار دهند.
 

عموروحانی حجت السلام امیر اخوان

amooakhavan


چاپ   ایمیل