سی وچهار بازی کلاسی از دبستان تا دبیرستان


بازی های کلاسی
بازی هایی که بدون نیاز به تهیه وسایل گران قیمت به طور گروهی ومشارکت دانش آموزان در کلاس درس شما قابل انجام است.

در ابتدای توضیح هربازی نام بازی ، چگونگی انجام و سن شرکت کنندگان آمده است.

شما از این بازی ها جهت رشد فکری وتوانمندی بدنی کودکان ونوجوانان در کلاس خود در مدرسه مسجد ویا کانون های تربیتی استفاده نمایید

جهت دانلود کلیک کنید

amooakhavan.ir

09127482911