جدول و بازی دانستنیهای نماز ابتدایی ویژه ویندوز

بازی احکام و دانستنی های نماز در قالب جدولهای متنوع است که از تولیدات مرکز تخصصی نماز است و در قالب ویندوز قابل اجرا است ...

جهت دانلود کلیک کنید