شعر نماز

شعر اول

وقتی صبح میشه    خروس میخونه

وقت نمازه   کسی جا نمونه

میپرم از جا   وضو میگیرم

میخونم نماز          میخونم قرآن

دانلود صوت

 

 

شعر دوم

بچه ی تنبل همیشه خوابه     کلاس درسش تو رختخوابه

استادش شیطون          تنبلی کارش

تنبلی باهاش        این است کارش

دانلود صوت

 

شعر زیبای نماز