معصومین علیهم السلام

شعر اول

بچه ها دو مرتبه تکرار میکنند ام ابیها

دختر آل طاها      هدیه و لطف خدا

 همسر و یارعلی     باغ و بهار علی

کوثر قرآن تویی        مادر پاکان تویی

هستی پیغمبری          از همگان برتری       

   مهر تو مهر خدا       لطف تو بی اتها   

  راه تو راه دین است        راه خدا همین است

 

شعر دوم

پیغمبر خوب ما           نور خدا  محمد

چراغ راه مردم      رهبر ما   محمد

ما کودکان همیشه        گوییم  یامحمد

صل علی محمد صلوات بر محمد   2 مرتبه

ای پیرو محمد     ای کودک مسلمان

قلب تو پاک و روشن    ازنور دین و ایمان

یار و نگهدار تو     باشد خدا و قرآن

صل علی محمد صلوات بر محمد     2 مرتبه

 

amooakhavan.ir


چاپ   ایمیل