قرآن

شعرهای اصول دین بازدید: 3110

شعر اول

بچه ها تکرار میکنند قرآن

رشته به رشته      قرآن

رو پر فرشته

قشنگ نوشته

هر کی که قرآن میخونه اهل بهشته

 

شعر دوم

آیه های خدا رو با صوت خوش بخوانید

معنای آیه ها رو تلاش کنید بدونید

همه میشیم با ایمان با عمل به قرآن

 

amooakhavan.ir

چاپ