قرآن

شعر اول

بچه ها تکرار میکنند قرآن

رشته به رشته      قرآن

رو پر فرشته

قشنگ نوشته

هر کی که قرآن میخونه اهل بهشته

 

شعر دوم

آیه های خدا رو با صوت خوش بخوانید

معنای آیه ها رو تلاش کنید بدونید

همه میشیم با ایمان با عمل به قرآن

 

amooakhavan.ir


چاپ   ایمیل