هر که شادی نکنه

هر که شادی نکنه میبازه        شادمونی آدمو میسازه

آی آدما بخندید        در غمو ببندید

توی کویر دل ما بارون داره میباره میباره

اون لبی که خنده داره تو پاییزم بهاره

آی آدما بخندید         در غمو ببندید

amooakhavan.ir


چاپ   ایمیل