شعر دعا

216

مبلغین و مربیان عزیز! شعر کوتاه زیر برای جذابسازی انتهای مباحث پیشنهاد می شود.

قالب ارائه: شعر

موضوع: دعا

* شعر دعا با محتوای کاربردی به همراه فایل صوتی برای دانلود:

دستامونو میبریم بالا

با هم دیگه میکنیم دعا

عمر زیاد بده خدا

هم به مامان هم به بابا

خدا ماها رو دوست داره

دعاهامونو قبول داره

چشم میدوزیم به آسمون

میگیم خدای مهربون

غصه رو از ما بردار 

رهبر ما نگه دار

amooakhavan.ir  


چاپ   ایمیل